Polityka prywatności

Każdego użytkownika serwisu oraz publikacji należących do Ogrody Ewy Ewa Kiszkielis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Serwisy www.ogrodyewy.eu i www.ogrodnaobcasach.pl prowadzi firma Ogrody Ewy Ewa Kiszkielis z siedzibą w Poznaniu, ul. Katowicka 93c/5, 61-131 NIP: 852 240 52 72 i jednocześnie jest administratorem danych osobowych. Ochroną danych osobowych zajmuje się osobiście Ewa Kiszkielis, z którą można kontaktować się przez email: ewa.siwy@ogrodyewy.eu

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany polityki prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Ogrody Ewy Ewa Kiszkielis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów. Ogrody Ewy Ewa Kiszkielis nigdy nie wysyła spamu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie prenumerować biuletynów należących do Ogrody Ewy Ewa Kiszkielis.

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

  1. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Ogrody Ewy Ewa Kiszkielis. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
  2. wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Ogrody Ewy Ewa Kiszkielis, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
  3. zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:

administratorem Twoich danych osobowych jest Ogrody Ewy Ewa Kiszkielis ;

masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usuwania;

podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do korzystania z serwisu.

  1. zostałeś poinformowany, że na pisemne żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać trwale usunięte w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania
  2. kontaktując się z firmą drogą elektroniczną lub telefoniczną równocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami polityki prywatności firmy Ogrody Ewy Ewa Kiszkielis (w tym na przesyłanie ofert)

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Ogrody Ewy Ewa Kiszkielis możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy.

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom w celu realizacji usług i zamówień:

  • MailerLite UAB, Paupio g.28, Vilnius 11341, Litwa – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do wysyłki newslettera

Subskrypcja bezpłatnego Newslettera

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Ogrody Ewy Ewa Kiszkielis (w tym newslettera z serwera www.ogrodyewy.pl) wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter. Imię pozwala Ogrody Ewy Ewa Kiszkielis zwracać się do Czytelników po imieniu.

Komentowanie

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Niezapowiedziane Wiadomości

Ogrody Ewy Ewa Kiszkielis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Ogrody Ewy EwaKiszkielis rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Ogrody Ewy Ewa Kiszkielis mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W ramach Google Analytics zbierane są dane dotyczące odwiedzin strony, demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Osadzone na stronie video z serwisu YouTube wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Te pliki cookies są ładowane dopiero przy odtwarzaniu wideo.

Użycie narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, pozwalające na to, aby kierować spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook wiążę się  z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

 

Zapewniona jest możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Google+.

Zmiany Polityki Prywatności

Ogrody Ewy Ewa Kiszkielis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Zmiany Polityki Prywatności będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika.